Văn hóa doanh nghiệp FPT có gì hay?

Là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, FPT với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng nghỉ qua từng năm, là doanh nghiệp góp phần lớn vào sự phát triển của đất nước về nhiều mặt. Không những tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn con người trong … Đọc tiếp Văn hóa doanh nghiệp FPT có gì hay?